فروش هورمون های گیاهی

آگهی دهنده:شرکت بهنوژن

تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۸/۶/۱۸ گروه و دسته: خدمات شیمیایی , مواد شیمیایی | بازدید: ۲۲۱ بار
وبسایت فروش هورمون های گیاهی ادسیما جدید!
فروش هورمون های گیاهی
اساتید محترم دانشکده های کشاورزی و زیست شناسی گیاهی ومراکزتحقیقات کشاورزی برای تهیه انواع هورمونهای گیاهی با شرکت بهنوژن تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.behnogen.com مراجعه فرمائید.

در ذیل نمونه ای از این هورمونها را ملاحظه میفرمائید· اکسین ها شامل:
· indole-3-acetic acid (IAA)
· indole -3- butyric acid (IBA)
· indole -3- propionic acid
· 1-naphthaleneacetic acid (NAA)
· Phenylacetic acid (PAA)
· 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)
· 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T)
· Picloram
· Dicamba
· P-chlorophenoxyacetic acid (CPA)


· سیتوکینین ها شامل:
· Zeatin (Z)
· Zeatinriboside (ZR)
· isopentenyladenine (iP)
· isopentenyladenine (iPA)
· 6-bezylaminopurine (BAP)
· Kinetin
· thidiazuron
· N-(2-chloro-4-pyridyl)-N-phenylurea (CPPU)


· جیبرلین ها شامل:


· gibberellic acid 3 (GA3)
· gibberellic acid 1 (GA1)
· gibberellic acid 4 (GA4)
· gibberellic acid 7 (GA7)


· آبسیزیک اسید


· اتیلن
· پلی آمین ها شامل:
· putrescine
· spermidine
· spermine
جاسمونات ها شامل:
· jasmonic acid ( JA)
· methyljasmonate (Meja)
· وموارد زیر:
· Adenine
· Ancymidol
· Chlorocholine chloride
· 2-Naphthoxyacetic acid
· Daminozide
· Phloroglucinol
· Diphenylurea N,N
· Thidiazuron
· 2,3,5- Triiodobenzoic acid

فروش, هورمون, گیاهی, اساتید, محترم, دانشکده, کشاورزی, زیست, شناسی, ومراکزتحقیقات,
فروش هورمون های گیاهی - شرکت بهنوژن ادسیما
اطلاعات بیشتر
آدرس

استان : تهران / شهر : تهران
تهران

شماره تماس
021-44702168
شماره همراه
09373239915
آدرس وبسایت
آدرس ایمیل
ایمیل